بر اساس گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت نفت از جمله وزارتخانه‌هایی است که بیشترین همکاری را در شفافیت صدور مجوزهای کسب‌وکار داشته است.

به گزارش نفت نوین، به نقل از شانا، وزارت امور اقتصاد و دارایی به تازگی آماری از میزان همکاری دستگاه‌ها در ارائه صدور مجوز کسب‌وکار ارائه کرده است. در این گزارش عنوان شده است که سازمان‌های حفاظت محیط زیست، صداوسیما و وزارت نفت بیشترین همکاری را در شفافیت صدور مجوزهای کسب‌وکار داشته‌اند.

در این گزارش تعداد مجوزها برای وزارت نفت پنج مجوز، کل درخواست‌ها ۳۳۷۴ درخواست، صادرشده ۱۴ و در فرآیند صدور ۱۰۱ مورد ثبت شده است.

شایان یادآوری است که هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نام دستگاه‌هایی را که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سهل‌انگاری و تعلل کرده‌اند، منتشر کرد. در این گزارش آمده است که با وجود مهلت قانونی هنوز دستگاه‌هایی هستند که اقدامی برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها نکرده‌اند.