صندوق نفت،بازنشتگی،استخدام

به گزارش نفت نوین ،
متقاضیان خانم و آقا می توانند تا سی و یکم فروردین ماه رزومه خود را ارسال کنند.
 
 

داشتن سابقه کار مرتبط ( ۱ تا ۵ سال) گواهینامه کاربری کامپیوتر ICDL  از مراکز و موسسه های تأیید صلاحیت شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور

داشتن مدرک معتبر مرتبط با شغل

در شرایط مساوی از نظر سوابق تحصیلی و شغلی اولویت با فرزندان بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت خواهد  بود.