تگ ' شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس '

مناقصه

مناقصه انجام امور اجرائیات پارس 1 ،2 و 3 شماره مناقصه99/26

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو و نهالستان

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت سه

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

خدمات تنظیفات و پذیرایی منطقه پارس یک

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

خدمات عمومی و پشتیبانی منطقه پارس یک

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

مجوز آگهی مناقصه احداث راه های داخلی سایت اختر(شماره مناقصه 98/41)

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

مناقصه انجام امور اجرائیات پارس1،2 و 3

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

تهیه،طبخ،توزیع و سرو سه وعده غذای منطقه پارس یک شماره مناقصه 98/01

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

موضوع مناقصه : خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 2 کنگان

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

نگهداشت، پشتیبانی و بهبود سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی - شماره مناقصه 97/37

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

احداث ساختمان خوابگاه فرودگاه بین المللی خلیج فارس - شماره مناقصه 97/27

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

خدمات تنظیفات و پذیرایی منطقه پارس یک - شماره مناقصه 97/41

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

خدمات عمومی و پشتیبانی منطقه پارس یک - شماره مناقصه 97/42

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

طرح مهار و دفع سیلاب پارس جنوبی – احداث سامانه TS6 شماره مناقصه'31/97'

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

گزارش تصویری

آخرین اخبار

تمامی حقوق محفوظ است.هرگونه استفاده با ذکر نام منبع "نفت نوین" امکان پذیر است.

logo-samandehi