تگ ' شرکت ملی پالایش وپخش '

مناقصه

تنظیفات و فضای سبز مراکز(مناقصه عمومی 2099001105000120)-منطقه اصفهان

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

مناقصه

خرید قطعات آنالایزر TETHYS

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

مناقصه

واگذاری امور مربوط به تهیه،طبخ و توزیع غذای انبار نفت شهید منتظری و سوختگیری هواپیمایی

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه اصفهان

مناقصه

خرید تجهیزات اندازه گیری سوخت داخل باک

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه کرمانشاه / روابط عمومی

مناقصه

انجام حجم خدمات کالا و انبارداری

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

مناقصه

واگذاری خدمات عمومی پشتیبانی و عملیاتی منطقه بوشهر و نواحی تابعه

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه بوشهر

مناقصه

خدمات عمومی مرکز منطقه و مراکز(مناقصه عمومی 2099001105000109)-منطقه جنوبشرق

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

مناقصه

ساخت control valve

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

مناقصه

ساخت انواع پیچ و مهره و واشر

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

مناقصه

خرید ماده شیمیایی DMDS

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

مناقصه

خدمات عمومی (مناقصه عمومی 2099001105000109)-منطقه جنوبشرق

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

مناقصه

راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین(مناقصه عمومی 2099001105000108)-منطقه شمال

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

مناقصه

مکانیزاسیون اسناد موجود در بایگانی فنی

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

مناقصه

ساخت GATE,GLOBE,CHECK VALVE

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

مناقصه

تکمیل سیستم بخار سکوهای تخلیه ریلی نفت کوره

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

مناقصه

پیمان تهیه و طبخ غذای کارکنان(مناقصه عمومی 2099001105000107)-منطقه جنوبشرق

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

مناقصه

انجام حجم خدمات اداری و پشتیبانی

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

مناقصه

خرید CENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR P-2029A/B و ...

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

مناقصه

انجام خدمات کنترل کیفیت روغن و پایش وضعیت دستگاههای دوار از طریق آنالیز روغن

شرکت ملی پالایش وپخش / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

گزارش تصویری

آخرین اخبار

تمامی حقوق محفوظ است.هرگونه استفاده با ذکر نام منبع "نفت نوین" امکان پذیر است.

logo-samandehi