تگ ' شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب '

مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی شماره 99/0042 در خصوص انجام خدمات روزمره تعمیرات عمومی ( فاضلاب و گاز )

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازمسجدسلیمان

مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی شماره 99/0037 در خصوص انجام خدمات هدایت و نگهداری خودروهای سبک اداره ترابری

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازمسجدسلیمان

مناقصه

تملک اراضی نقشه تحصیلی 9785- اهواز

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

مناقصه

جهت فراورش نفت نمکی گچساران4 مربوط به آگهی م م -0213-99

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

مزایده

مزایده عمومی شماره 99/05 (اهواز)

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

مزایده

مزایده عمومی شماره 99/06 (مناطق)

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

مناقصه

قطعات سیستم کنترل خطوط جریانی مربوط به آگهی شماره 068/ت ک آج/99

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

مناقصه

خرید رطوبت گیر

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

مناقصه

خدمات ساخت و نصب 40 مجموعه تاج سرچاهی مربوط به آگهی م م -0178-99

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی شماره 9900685 در خصوص خرید ماسک تنفسی پزشکی 3 لایه

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازمسجدسلیمان

مناقصه

خرید پکیج 50 تن دو پارچه هوا

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

مناقصه

خرید دوعدد چک ولو

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

مناقصه

خرید اقلام قفسه بندی انبار

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

مناقصه

26قلم اتصالات گالوانیزه شامل : یونیون، سه راهی، کالر، زانو مغزی، تبدیل، پلاک مربوط به آگهی شماره 067/ت ک آج/99

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

مناقصه

لوله سیاه '4/1 ، '1، '2/1 1، ' مربو ط به آگهی شماره 066/ت ک آج/99

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

مناقصه

قطعات ابزار دقیق سیستم کنترل مربوط به آگهی شماره 065/ت ک آج/99

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

مناقصه

ثبت کننده منطقه تفکیک پازنان مربوط به آگهی شماره064/ت ک آج/99

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

گزارش تصویری

آخرین اخبار

تمامی حقوق محفوظ است.هرگونه استفاده با ذکر نام منبع "نفت نوین" امکان پذیر است.

logo-samandehi